Jdi na obsah Jdi na menu

Etický kodex zdravotních masáží prostaty

Obecné pojetí profese masérky

Nestavím své schopnosti nad znalosti lékařů. Terapie je v závažných případech pouze doplňkovou péčí k odborné léčbě a doporučuji vždy spolupráci s lékařem.
Klientům neradím, pouze navrhuji možnosti, které klientovi umožní převzít zodpovědnost za zlepšení svého zdravotního stavu.

Pro klienta jsem především masérkou, snažím se mu pomáhat a prospívat v rámci svých odborných schopností a profesních možností. Dbám o vytvoření příjemné a bezpečné atmosféry.

Vztah maséra a klienta

Ke každému klientovi přistupuji individuálně, znám dopad svých technik a nikdy neohrožuji klientovo zdraví. Pokud dospěji, že klientův zdravotní stav vyžaduje jiného odborníka, neváhám jej klientovi doporučit.

Masérka není předmětem masáže. Do masáže nepatří mazlení ani výměnné intimní doteky přijímajícího s masérkou. Masáž je o prožitku přijímajícího, se zaměřením se pouze na své vlastní prožívání a sledování vlastních vnitřních procesů.

Definice pojmu zdravotních masáží prostaty

Masáže jsou především zdravotního charakteru a mají předem danou strukturu, která byla sestavena tak, aby tvořila léčebný celek. Masáž není prováděna nezletilým mužům.

Dobrovolnost a respektování práv zúčastněných

Klient může masáž kdykoliv přerušit či ukončit, a to bez udání důvodu. Není nucen cokoliv vysvětlovat, pokud sám nechce.
Vyhrazuji si právo odmítnout přijetí klienta, který se na masáž dostaví pod vlivem alkoholu či jiných omamných a látek, chová se agresivně, nebo vyžaduje služby odporujícím mým profesním, morálním či soukromým zásadám.

Hygiena

Dodržuji veškeré zákony a hygienické požadavky, vztahující se k mé profesi. Po skončení setkání řádně dezinfikuji všechny prostředky a pomůcky k dalšímu použití.